Yazılım

Failover Cluster ve SCVMM Üzerinden Powershell ile Host’ların WWPN’lerini Almak

Bazı durumlarda bir Failover Cluster’daki sunucuların Host Bus Adapter’lerinin WWPN’lerini almak gerekebilir. Bu WWPN’leri powershell ile almak için Cluster’daki bir sunucuya bağlanıp aşağıdaki powershell komutu çalıştırılabilir.

function getwwpn {

Get-InitiatorPort | select PSComputerName, PortAddress

        }

(Get-ClusterNode).Name | % { Invoke-Command -ComputerName $_ -ScriptBlock ${function:getwwpn} }

Birden fazla failover cluster yönettiğiniz büyük bir yapıya sahipseniz ve ortamda System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) varsa, aşağıdaki scripti SCVMM makinesi üzerinde çalıştırarak tüm clusterlardaki tüm hostların WWPN’lerini alabilirsiniz.

function getwwpn {

Get-InitiatorPort | select PSComputerName, PortAddress

        }

(Get-SCVMHost).Name | % { Invoke-Command -ComputerName $_ -ScriptBlock ${function:getwwpn} }

Ayrıca bu scripte küçük bir ekleme yaparak alınan powershell çıktısının CSV olarak export edilmesini sağlayabilirsiniz.

function getwwpn {

        Get-InitiatorPort | select PSComputerName, PortAddress

        }

(Get-SCVMHost).Name | % { Invoke-Command -ComputerName $_ -ScriptBlock ${function:getwwpn} } | Export-Csv -Path C:\HostVMs\list.csv 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir