Windows

Wmi Rebuild – Corrupt Olan WMI Servisini Onarma – Wmi Corrupt Error

Bazı durumlarda WMI servisini oluşturan ve çalışması için gerekli olan komponentler bozulabiliyor. Bu gibi durumlarda remote management ve monitoring araçları düzgün çalışamıyor. Böyle bir durum yaşadığınızda paylaştığım scripti batch file olarak kaydedip yönetici olarak çalıştırırsanız Windows ilgili servisin komponentlerini yeniden oluşturacaktır. 

 

  • Scripti çalıştırabilmek için önce bir notepad açınız.
  • Scripti notepad içerisine yapıştırıp dosyayı .bat formatı ile kaydedin.

  • Sonrasında kaydettiğiniz bat dosyasını sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın veya yönetici olarak çalıştırılmış bir komut satırından bu dosyaya ulaşın.

:: Start of WMI reset
@echo off
sc config winmgmt start= disabled
net stop winmgmt /y
%systemdrive%
cd %windir%\system32\wbem
rename repository repository.old
md repository
for /f %%s in (‘dir /b *.dll’) do regsvr32 /s %%s
wmiprvse /regserver
winmgmt /salvagerepository
sc config winmgmt start= Auto
net start winmgmt
dir /b *.mof *.mfl | findstr /v /i uninstall > moflist.txt & for /F %%s in (moflist.txt) do mofcomp %%s
:: End of WMI reset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir