Yazılım

Uzak Bilgisayara Komut Göndermek – Powershell – Invoke-Command

Selamlar

Bu yazıda başka bir bilgisayarda, o bilgisayara bağlanmadan uzaktan nasıl powershell komutu çalıştırabileceğinizden bahsedeceğim. Bu yöntem ile erişim sorunu yaşadığınız bilgisayarlarda komut çalıştırarak servisleri restart edebilir, makine üzerinden ihtiyacınız olan bilgileri çekebilir, veya makinelere toplu kurulumlar yapabilirsiniz.

Kolaydan zora doğru gideceğiz, bu nedenle ilk senaryoda bir domain ortamı olduğunu ve sizin bu ortamda veya hedef bilgisayarda yönetici olduğunuzu varsayacağız. Bu durumda aşağıdaki komutun bilgisayar adı kısmına hedef bilgisayar adını girerek, komut kısmına yazacağınız komutu gönderebilirsiniz.

Invoke-Command -ComputerName “BilgisayarAdı” -ScriptBlock { KOMUT }

Şimdi ise hedef bilgisayarda yönetici olmadığınızı, hedefin bir domainde olmadığını varsayalım. Bu durumda hedef bilgisayara bağlanabilmeniz için kullanıcı adı ve şifre bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Komuta bu credentials’ları ekleyerek erişim sağlayacağız. Bu durumda öncelikle kullanıcı adı ve parola içeren bir değişken tanımlayacağız, sonrasında erişim için bu değişkeni komut içerisinde kullanacağız.

$kullaniciadi = ‘Administrator’
$parola = ‘123456’

$guvenliparola = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
$erisimbilgileri = New-Object Management.Automation.PSCredential ($kullaniciadi, $parola)
Invoke-Command -ComputerName “BilgisayarAdı”-Credential $erisimbilgileri -ScriptBlock { KOMUT }

Yukarıdaki komutta Administrator yazan yere kullanıcı adı, 123456 yazan yere parola, Bilgisayaradı yazan yere hedef bilgisayar adını girdiğinizde, o bilgisayara gidip KOMUT kısmını çalıştırıyor olacak.

Sonraki yazılarda bu komutları listedeki bilgisayarlara, aynı clusterdaki bilgisayarlara, ve ortamdaki tüm bilgisayarlara göndermekten bahsedeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir